Gebruiksvoorwaarden

BELANGRIJK! Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze site, die wordt aangeboden door ons bedrijf. Door deze site te bezoeken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden erkent en accepteert. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment naar eigen goeddunken door ons bedrijf worden gewijzigd. Uw gebruik van deze site nadat dergelijke wijzigingen zijn doorgevoerd, houdt in dat u de wijzigingen erkent en aanvaardt. Raadpleeg deze gebruiksvoorwaarden regelmatig.

 

Toegang tot deze site:

U stemt ermee in deze site alleen te gebruiken voor de wettige doeleinden die in meer detail worden beschreven in de sectie "Gebruiksbeperkingen" hieronder. U stemt ermee in om geen actie te ondernemen die de veiligheid van de site in gevaar zou kunnen brengen, de site ontoegankelijk zou maken voor anderen of anderszins schade zou kunnen toebrengen aan de site of de inhoud. U stemt ermee in om de Inhoud niet toe te voegen, er van af te trekken of anderszins te wijzigen, of om toegang te krijgen tot Inhoud die niet voor u bedoeld is. U stemt ermee in de site niet te gebruiken op een manier die de rechten van derden zou kunnen verstoren. Om toegang te krijgen tot deze site of enkele van de bronnen die deze te bieden heeft, kan u worden gevraagd om bepaalde registratiegegevens of andere informatie op te geven. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van deze site dat alle informatie die u op deze site verstrekt correct, actueel en volledig is. Als ons bedrijf van mening is dat de informatie die u verstrekt niet correct, actueel of volledig is, hebben we het recht om u toegang tot deze site of een van de bronnen ervan te weigeren en om uw toegang op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of op te schorten.

 

Gebruiksbeperkingen:

Deze site is uitsluitend bedoeld voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik en / of zodat u meer te weten kunt komen over ons bedrijf en de diensten die wij leveren. U mag deze site niet voor enig ander doel gebruiken, inclusief commerciële doeleinden, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons bedrijf. U mag bijvoorbeeld niet (en mag geen andere partij machtigen om) (i) deze site te co-branden, of (ii) deze site te framen, of (iii) een hyperlink naar deze site te maken, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van een geautoriseerde vertegenwoordiger van ons bedrijf. Voor de doeleinden van deze gebruiksvoorwaarden betekent "co-branding" het weergeven van een naam, logo, handelsmerk of andere wijze van toekenning of identificatie van een partij op een manier die redelijkerwijs waarschijnlijk is dat een gebruiker de indruk krijgt dat die andere partij heeft het recht om deze site of inhoud toegankelijk op deze site weer te geven, te publiceren of te verspreiden. U stemt ermee in om samen te werken met ons bedrijf om ervoor te zorgen dat ongeautoriseerde co-branding, framing of hyperlinks onmiddellijk worden stopgezet.

 

Vertrouwelijke informatie:

 

Handelsmerken

 

Het materiaal en de inhoud die toegankelijk zijn vanaf deze site, en elke andere wereldwijde website die eigendom is van, wordt beheerd door, gelicentieerd of gecontroleerd door ons bedrijf, is de eigendomsinformatie van ons bedrijf of de partij die de inhoud aan ons bedrijf heeft geleverd, en ons bedrijf of de partij die de inhoud aan ons bedrijf heeft geleverd, behoudt alle rechten, aanspraken op en belangen in de inhoud. Dienovereenkomstig mag de inhoud op geen enkele manier worden gekopieerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost of verzonden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ons bedrijf, of tenzij schriftelijk geautoriseerd elders op onze site, behalve dat u een kopie van de inhoud uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik. Het is verboden om de merken of logo's die op de site verschijnen te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons bedrijf.

 

Auteursrechten

 

Deze site en de inhoud ervan worden beschermd door Nederlandse en / of buitenlandse auteursrecht wetten en zijn eigendom van het bedrijf of zijn partners, gelieerde ondernemingen, bijdragers of derden. De auteursrechten voor de inhoud zijn eigendom van het bedrijf of andere eigenaren van auteursrechten die toestemming hebben gegeven voor het gebruik ervan op deze site. U mag inhoud alleen downloaden en opnieuw afdrukken voor niet-commercieel, niet-openbaar, persoonlijk gebruik (als u deze site bezoekt als werknemer of lid van een bedrijf of organisatie, mag u inhoud alleen downloaden en opnieuw afdrukken voor educatieve of andere niet -commerciële doeleinden binnen uw bedrijf of organisatie, tenzij anders toegestaan ​​door het bedrijf, bijvoorbeeld in bepaalde met een wachtwoord beperkte delen van de site). U mag op geen enkele manier afbeeldingen of andere inhoud op de site manipuleren of wijzigen.

 

Hyperlinks

 

Deze site kan hyperlinks bevatten naar andere sites die niet worden onderhouden door of gerelateerd zijn aan ons bedrijf. Het opnemen van een hyperlink naar een site van een derde partij impliceert geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door ons bedrijf van die site. Hyperlinks naar dergelijke sites worden aangeboden als een service aan gebruikers en worden niet gesponsord door of gelieerd aan deze site of ons bedrijf. Ons bedrijf heeft geen enkele of alle van deze sites beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites. Ons bedrijf doet ook geen uitspraken over de beschikbaarheid van hyperlinks. Hyperlinks zijn toegankelijk op eigen risico van de gebruiker, en ons bedrijf geeft geen verklaringen of garanties over de inhoud, volledigheid of nauwkeurigheid van deze hyperlinks of de sites met hyperlinks naar deze site. Als u een hyperlink naar een site maakt, houd er dan rekening mee dat u de website van ons bedrijf verlaat en onderworpen wordt aan de regels en voorwaarden van de gelinkte site (s). We raden u aan om op de hoogte te zijn van de gebruiksvoorwaarden van alle sites waarnaar u linkt vanaf de site van ons bedrijf.

 

Inzendingen

 

U verleent hierbij aan ons bedrijf het royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve recht en de licentie om alle inhoud te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, afgeleide werken te maken, te verspreiden, uit te voeren en weer te geven, opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen of andere informatie die via deze site aan ons bedrijf wordt gecommuniceerd (samen, hierna bekend als de "inzending"), en om een ​​inzending op te nemen in andere werken in welke vorm, media of technologie nu bekend of later ontwikkelde. Ons Bedrijf is niet verplicht om een ​​Inzending als vertrouwelijk te behandelen, en mag elke Inzending in zijn bedrijf gebruiken (inclusief maar niet beperkt tot producten of advertenties) zonder enige aansprakelijkheid voor royalty's of enige andere vergoeding van welke aard dan ook, en zal geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van gelijkenissen die kunnen optreden in toekomstige bedrijfsactiviteiten. Door een Inzending in te dienen, garandeert u ons dat u het wettelijke recht heeft om de inhoud in de Inzending te plaatsen en dat deze geen enkele wet of de rechten van een persoon of entiteit zal schenden. Ons bedrijf behandelt alle persoonlijke informatie die u via deze site verstrekt in overeenstemming met het privacybeleid zoals uiteengezet op deze site.

 

Materiaal downloaden

 

U begrijpt dat ons bedrijf niet kan en niet garandeert of garandeert dat bestanden die beschikbaar zijn om te downloaden van internet, vrij zullen zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code die besmettelijke of destructieve eigenschappen kan vertonen. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor de nauwkeurigheid van gegevens invoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van een middel buiten deze site voor de reconstructie van eventueel verloren gegevens. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of risico voor uw gebruik van internet.

 

Disclaimer

 

DE INFORMATIE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE OP OF VIA DE SITE EN DOOR HET BEDRIJF EN SITES VAN DERDEN WORDEN AANGEBODEN, WORDEN GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" EN ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AF. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE SITE OF ENIGE VAN DE FUNCTIES ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN OF DAT ENIG DEEL VAN DEZE SITE, MET INBEGRIP VAN BULLETIN BOARDS, OF DE SERVERS DIE DEZE BESCHIKBAAR MAKEN, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. WIJ GARANDEREN OF GEVEN GEEN ENKELE VERKLARING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF HET MATERIAAL OP DEZE SITE OF OP SITES VAN DERDEN MET BETREKKING TOT HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. MET BETREKKING TOT GEZONDHEID & WELLNESS INHOUD OP DE SITE:

 

DEZE SITE BIEDT GEZONDHEID, WELLNESS, FITNESS EN VOEDINGSINFORMATIE EN IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR ONDERWIJS DOELEINDEN. U DIENT NIET TE VERTROUWEN OP DEZE INFORMATIE ALS EEN VERVANGING VOOR, NOCH VERVANGT HET PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES, DIAGNOSE OF BEHANDELING. ALS U ENIGE ZORG OF VRAGEN HEEFT OVER UW GEZONDHEID, DIENT U ALTIJD EEN ARTS OF EEN ANDERE PROFESSIONEEL IN DE GEZONDHEIDSZORG TE RAADPLEGEN. VERWIJDER, VERMIJD OF STEL HET VERWIJDEREN VAN MEDISCH OF GEZONDHEIDSADVIES VAN UW PROFESSIONELE GEZONDHEIDSZORG NIET UIT, WAT U KUNT HEBBEN GELEZEN OP DEZE SITE. HET GEBRUIK VAN ALLE INFORMATIE DIE OP DEZE SITE WORDT VERSTREKT, IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO. NIETS DAT OP DEZE SITE WORDT VERMELD OF GEPLAATST OF VIA ENIGE DIENST BESCHIKBAAR IS, IS BEDOELD ALS, EN MAG NIET WORDEN GENOMEN ALS PRAKTIJK VAN MEDISCHE OF BEGELEIDENDE ZORG. VOOR DE DOELEINDEN VAN DEZE OVEREENKOMST OMVAT DE PRAKTIJK VAN GENEESKUNDE EN BEGELEIDING, ZONDER BEPERKING, PSYCHIATRIE, PSYCHOLOGIE, PSYCHOTHERAPIE OF HET BIEDEN VAN GEZONDHEIDSZORG, INSTRUCTIES, DIAGNOSE, PROGNOSE OF ADVIES.

 

Met betrekking tot financiële inhoud op de site:

 

GEEN BEDRIJF, NOCH ZIJN EIGENAREN, OFFICIEREN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS, INHOUD VERLENERS EN AGENTEN ZIJN FINANCIEEL ADVISEURS EN NIETS OP DE WEBSITE IS BEDOELD ALS FINANCIEEL ADVIES. BEDRIJF IS GEEN BELEGGINGSADVIES, IS GEEN BELEGGINGSADVISEUR EN GEEFT GEEN GEPERSONALISEERD FINANCIEEL ADVIES OF TREEDT NIET OP ALS FINANCIEEL ADVISEUR. DE SITE BESTAAT UITSLUITEND VOOR ONDERWIJS DOELEINDEN EN HET MATERIAAL EN DE INFORMATIE DIE HIERIN VERVAT ZIJN ALLEEN VOOR ALGEMENE INFORMATIE. HET ONDERWIJS EN DE INFORMATIE DIE HIERIN WORDEN GEPRODUCEERD IS BESTEMD VOOR EEN ALGEMEEN PUBLIEK EN IS NIET BEDOELD, EN MOET HET NIET WORDEN OPGEBOUWD ALS SPECIFIEK ADVIES OP MAAT VOOR IEMAND INDIVIDU. U WORDT AANGEMOEDIGD OM ALLE KANSEN TE BESPREKEN MET UW ADVOCAAT, ACCOUNTANT, FINANCIËLE PROFESSIONELE OF ANDERE ADVISEUR.

 

Beperking van aansprakelijkheid

 

Bedrijf, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, serviceproviders, content providers, werknemers, agenten, functionarissen en bestuurders zijn niet aansprakelijk voor enige incidentele, directe, indirecte, bestraffende, feitelijke, gevolg-, speciale, voorbeeldige of andere schade, inclusief verlies van inkomsten of inkomsten, pijn en lijden, emotioneel leed of soortgelijke schade, zelfs als het bedrijf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. in geen geval zal de collectieve aansprakelijkheid van het bedrijf en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, serviceproviders, inhoud providers, werknemers, agenten, functionarissen en directeuren, jegens enige partij (ongeacht de vorm van actie, hetzij in contract, onrechtmatige daad of anders) hoger zijn dan € 100 of het bedrag dat u aan het bedrijf hebt betaald voor de toepasselijke inhoud, het product of de dienst waaruit de aansprakelijkheid bestaat.

 

Vergoeding

 

U vrijwaart het Bedrijf, zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, inhoud providers, serviceproviders, werknemers, agenten, functionarissen, directeuren en aannemers (hierna bekend als de "Gevrijwaarde partijen") en vrijwaart deze van elke schending van deze Gebruiksvoorwaarden door u, inclusief elk gebruik van Inhoud anders dan uitdrukkelijk toegestaan ​​in deze Gebruiksvoorwaarden. U gaat ermee akkoord dat de Gevrijwaarde Partijen niet aansprakelijk zijn in verband met een dergelijke schending of ongeoorloofd gebruik, en u stemt ermee in om alle resulterende verliezen, schade, oordelen, onderscheidingen, kosten, uitgaven en advocaatkosten van de Gevrijwaarde Partijen in verband daarmee. U vrijwaart en vrijwaart de Gevrijwaarde Partijen ook van en tegen alle claims van derden die voortvloeien uit uw gebruik van de informatie waartoe via deze site toegang wordt verkregen.

 

Informatie die u verstrekt

 

U mag in verband met deze site geen materiaal plaatsen, verzenden, indienen, publiceren of verzenden dat:

 

 1. U hebt niet het recht om te posten, inclusief eigendomsrechtelijk materiaal van een derde partij
 2. Pleit voor illegale activiteiten of bespreekt de intentie om een ​​illegale handeling te plegen
 3. Is vulgair, obsceen, pornografisch of onfatsoenlijk
 4. Heeft niet rechtstreeks betrekking op deze site
 5. Anderen bedreigt of misbruikt, beledigt, belastert, inbreuk maakt op privacy, stalkt, obsceen, pornografisch, racistisch, beledigend, intimiderend, bedreigend of beledigend is
 6. Probeert kinderen uit te buiten of te schaden door ze bloot te stellen aan ongepaste inhoud, door te vragen om persoonlijk identificeerbare details of anderszins
 7. Inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom of ander recht van een entiteit of persoon, inclusief het schenden van iemands auteursrechten of handelsmerken of hun publiciteitsrechten
 8. In strijd met enige wet of kan worden beschouwd als in strijd met enige wet
 9. Het imiteert of geeft een verkeerde voorstelling van uw connectie met een andere entiteit of persoon, of manipuleert op een andere manier headers of ID's om de oorsprong van de inhoud te verhullen
 10. Adverteert voor enige commerciële onderneming (bijv. Het te koop aanbieden van producten of diensten) of neemt anderszins deel aan enige commerciële activiteit (bijv. Het houden van loterijen of wedstrijden, het tonen van sponsor banners en / of het vragen van goederen of diensten), behalve zoals specifiek toegestaan ​​is op deze site
 11. Vraagt ​​om fondsen, adverteerders of sponsors
 12. Omvat programma's die virussen, wormen en / of Trojaanse paarden of andere computercode, bestanden of programma's bevatten die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatie te onderbreken, vernietigen of beperken
 13. Verstoort de normale stroom van dialoog, zorgt ervoor dat een scherm sneller scrolt dan andere gebruikers kunnen typen, of anderszins handelt op een manier die het vermogen van andere mensen beïnvloedt om via deze site in realtime activiteiten uit te voeren
 14. Bevat bestanden in mp3-formaat
 15. Bedragen voor een ‘piramide’ of soortgelijk schema
 16. Houdt zich niet aan beleid of regelgeving die van tijd tot tijd wordt opgesteld met betrekking tot het gebruik van deze site of netwerken die met deze site zijn verbonden
 17. Bevat hyperlinks naar andere sites die inhoud bevatten die binnen de bovenstaande beschrijvingen valt;

Hoewel wij hiertoe niet verplicht zijn, behoudt ons bedrijf zich het recht voor om het gebruik van deze site te controleren om de naleving van deze gebruiksvoorwaarden vast te stellen, evenals het recht om informatie om welke reden dan ook te verwijderen of te weigeren. Ondanks deze rechten blijft u als enige verantwoordelijk voor de inhoud van uw Inzendingen. U erkent en gaat ermee akkoord dat noch het Bedrijf, noch enige derde partij die Inhoud aan het Bedrijf levert, enige aansprakelijkheid zal aanvaarden of hebben voor enige actie of nalatigheid door het Bedrijf of een dergelijke derde partij met betrekking tot een Inzending.

 

Veiligheid

 

Alle wachtwoorden die voor deze site worden gebruikt, zijn alleen voor persoonlijk gebruik. U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van uw wachtwoord (indien van toepassing). Het Bedrijf heeft het recht om uw wachtwoord te controleren en, naar eigen goeddunken, te eisen dat u dit wijzigt. Als u een wachtwoord gebruikt dat het Bedrijf als onveilig beschouwt, heeft het Bedrijf het recht om het wachtwoord te laten wijzigen en / of uw account te beëindigen. Het is verboden om diensten of faciliteiten te gebruiken die in verband met deze site worden aangeboden om de beveiliging in gevaar te brengen of om te knoeien met systeembronnen en / of accounts. Het gebruik of de distributie van tools die zijn ontworpen om de beveiliging in gevaar te brengen (bijv. Programma's voor het raden van wachtwoorden, tools voor kraken of tools voor netwerkonderzoek) is ten strengste verboden. Als u betrokken raakt bij een schending van de systeembeveiliging, behoudt het bedrijf zich het recht voor om uw gegevens vrij te geven aan systeembeheerders op andere sites om hen te helpen bij het oplossen van beveiligingsincidenten. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om vermoedelijke schendingen van deze gebruiksvoorwaarden te onderzoeken. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om volledig samen te werken met wetshandhavingsinstanties of een gerechtelijk bevel waarin het Bedrijf wordt gevraagd of opgedragen de identiteit bekend te maken van iemand die e-mailberichten plaatst of materiaal publiceert of anderszins beschikbaar stelt waarvan wordt aangenomen dat het deze Gebruiksvoorwaarden schendt. Door deze overeenkomst te aanvaarden, doet u afstand van en vrijwaart u het bedrijf van claims die voortvloeien uit enige actie die het bedrijf onderneemt tijdens of als resultaat van zijn onderzoeken en / of acties die worden ondernomen als gevolg van onderzoeken door het bedrijf of de wetshandhavingsinstanties.Geschillenbeslechting

 

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Als een bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, dan is die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze overeenkomst en heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

 

Verklaring van afstand

 

U mag geschillen met ons alleen op individuele basis oplossen en u mag geen claim indienen als eiser of groepslid in een collectieve, geconsolideerde of representatieve procedure. Groepsarbitrages, collectieve acties, privéadvocaten en consolidatie met andere arbitrages zijn niet toegestaan. De arbiter mag niet meer dan de vorderingen van één persoon consolideren, en mag op geen enkele andere manier leiding geven aan enige vorm van een collectieve of vertegenwoordigende procedure of vorderingen (zoals een collectieve actie, geconsolideerde actie of een algemene vordering van een privéadvocaat), tenzij alle relevante partijen specifiek overeenkomen om dit te doen dus na het begin van de arbitrage.

 

Scheidbaarheid

 

Als een clausule in de Servicevoorwaarden (anders dan de Class Action Waiver-clausule hierboven) onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, wordt die clausule uit de Servicevoorwaarden geschrapt en wordt de rest van deze Servicevoorwaarden volledig van kracht en effect. Als de Class Action Waiver-clausule onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal het geschil worden beslecht door een rechtbank.

 

Diversen

 

Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. Niettegenstaande het voorgaande zijn alle aanvullende voorwaarden, zoals ons privacybeleid en andere openbaarmakingen op deze site van toepassing op de items waarop ze betrekking hebben. Het Bedrijf kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door dit bericht bij te werken.